I enlighet med bestämmelserna i spansk lag 34/2002, av den 11 juni om tjänster till informationssamhället och elektronisk handel (LSSICE), informeras du om följande juridiska frågor:

Ansvarig enhet för webbplatsen: Chris Grosjean – Inmo Can Pastilla

Kontakt Adress: Carrer de Ovidio, 9, 07610 Palma, Illes Balears, Palma de Mallorca, (Balearerna) Spanien.

Kontakta e-post: cristobal@inmocanpastilla.com

Tel: +34 971 26 27 02

Företagsregistreringsinformation:

Användarvillkor

1. Användarvillkor och godkännande.

Dessa villkor reglerar användningen av Internetwebbplatsen www.inmocanpastilla.com (hädanefter "Webbplatsen") som Inmo Can Pastilla (nedan) tillhandahåller Internetanvändare utan kostnad.

Användningen av Inmo Can Pastillawebbplatsen överlåter användningen av webbplatsen till besökare (hädanefter "användaren") och användaren accepterar helt utan några förbehåll var och en av de villkor och villkor som publiceras på webbplatsen när användaren öppnar hemsidan. Användaren måste noggrant läsa och följa de allmänna villkoren för webbplatsen och, i tillämpliga fall, de specifika villkoren för tjänsterna som erbjuds på webbplatsen samt med instruktionerna och varningarna som förmedlas till användaren (alla varav är "Användarvillkoren").

Tillgång till webbplatsen och/eller användning av någon av tjänsterna som ingår på webbplatsen innebär att du accepterar alla användarvillkoren. Inmo Can Pastilla förbehåller sig rätten att ensidigt ändra webbplatsen och de tjänster som erbjuds på den, inklusive ändring av användarvillkoren.

Vi rekommenderar att användaren läser denna juridiska ansvarsfriskrivning varje gång han/hon går in på webbplatsen.

2. Användningsvillkor för webbplatsen

Användaren är skyldig att använda webbplatsen i enlighet med den auktoriserade användningen. Det är uttryckligen förbjudet att använda webbplatsen eller någon av dess tjänster för olagliga syften eller medel, som strider mot god tro, mot allmän ordning eller de som fastställs i användarvillkoren. Det är också förbjudet att använda dessa rättigheter eller tredje parts intressen som i någon form försvårar den normala användningen av webbplatsen och/eller dess tjänster av andra användare.

Användningen av webbplatsen är kostnadsfri för användaren. Användningen av vissa tjänster kräver att användaren registrerar sina uppgifter i en databas och använder vissa åtkomstkoder. Användaren förbinder sig att korrekt och noggrant använda nämnda åtkomstkoder och samtycker till att inte ge icke-registrerade tredje parter tillgång till dessa koder.

TNH förbehåller sig rätten att vägra eller dra tillbaka åtkomst till webbplatsen eller någon av de tjänster som tillhandahålls när en användare inte följer dessa allmänna villkor, de specifika villkoren och/eller någon av instruktionerna och varningarna som förmedlas till användaren.

3. Dataskyddspolicy

För användning av vissa tjänster kan Inmo Can Pastilla begära viss data från Användaren. Inmo Can Pastilla kommer att behandla dessa uppgifter i enlighet med informationen i dess integritetspolicy som användaren kan komma åt genom att besöka följande länk: Dataskyddspolicy

4.Immateriella och industriella rättigheter

Allt innehåll på webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, varumärken, företagsnamn, bilder, logotyper och den allmänna presentationen av webbplatsen och dess innehåll) är föremål för Inmo Can Pastilla eller tredje parts immateriella eller industriella rättigheter. Tillgång till webbplatsen innebär inte i något fall att Inmo Can Pastilla eller ägaren av dessa rättigheter (i) beviljar auktorisation eller någon licens för detta innehåll, (ii) avsäger sig, överför eller avstår helt eller delvis sina rättigheter till detta innehåll (bland annat andra, reproduktion, distribution och offentlig kommunikation).

Ingen användning av denna webbplats och/eller av innehållet däri får utföras, vilket skiljer sig från de som godkänts av Inmo Can Pastilla. Ingen användare av denna webbplats får sälja vidare, återpublicera, skriva ut, ladda ner, kopiera, återsända eller presentera (med hjälp av en "ram" "html" eller på något annat sätt) någon del av denna webbplats eller innehållet på webbplatsen utan föregående skriftligt medgivande av Inmo Can Pastilla, såvida inte lagen tillåter det, på rimliga sätt, att kopiera eller skriva ut innehållet för personligt och inte kommersiellt bruk, vilket inte på något sätt ändrar upphovsrätten och andra identifierande data för rättigheterna för Inmo Can Pastilla och/eller ägaren till rättigheterna till detta innehåll.

Denna webbplats och dess innehåll skyddas av de internationella och spanska lagarna om skydd för industriell och immateriell egendom, oavsett om de är enskilda verk och/eller samlingar. Användaren får inte radera eller modifiera någon form av information som är relaterad till dessa rättigheter som ingår på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålls till förmån för Inmo Can Pastilla eller ägarna.

Fotografier, text och artiklar som visas på denna webbplats är Inmo Can Pastillas egendom och upphovsrätt om inte annat anges. Det är strängt förbjudet att reproducera fotografier, text eller artiklar på denna sida utan skriftligt medgivande.

Varje intrång avseende reproduktion av antingen fotografier, reproduktion av text som finns på den här webbplatsen eller text inom avsnitten Nyheter och artiklar, oavsett om det är en del av, avsnitt av eller stycken från, kommer att eftersträvas kraftfullt genom domstolarna för att få lämplig åtgärd, inklusive kompensation och formellt inlämnande av klagomål till det organ som företräder sökmotorleverantörens ansvar.

5.Undantag och begränsningar av ansvar

a) Undantag och begränsningar av ansvar för hur webbplatsen fungerar

Inmo Can Pastilla garanterar inte och tar inte på sig något ansvar för hur webbplatsen och/eller dess tjänster fungerar. Skulle det förekomma avbrott i webbsidans funktion, kommer Inmo Can Pastilla, om detta är möjligt, att försöka informera Användaren. Inmo Can Pastilla garanterar inte heller användbarheten av Webbplatsen och/eller dess tjänster för att utföra någon aktivitet i synnerhet, dess ofelbarhet, och inte heller att Användaren kommer att kunna använda Webbplatsen eller de tjänster som erbjuds hela tiden. Inmo Can Pastilla har tillstånd att utföra alla nödvändiga tekniska ändringar för att förbättra kvaliteten, prestanda, effektiviteten hos systemet och dess anslutning. Förutom där en specifik period anges, är tillhandahållandet av tjänster i princip av en obestämd tidsperiod, dock har Inmo Can Pastilla behörighet att stoppa någon av tjänsterna eller tillgången till webbplatsen när som helst. Där det är möjligt kommer Inmo Can Pastilla att försöka förmedla detta till Användaren i förväg.

b) Undantag och begränsningar av ansvar för innehållet

Alla olika typer av innehåll som ingår på webbplatsen och som är tillgängliga för allmänheten ger tillgång till information, produkter och tjänster som tillhandahålls eller erbjuds av Inmo Can Pastilla. Nämnda innehåll tillhandahålls i god tro av Inmo Can Pastilla med information, som ibland kommer från andra källor än Inmo Can Pastilla. Inmo Can Pastilla kan därför inte garantera tillförlitligheten, sanningshalten, fullständigheten och aktualiteten av innehållet och därför ansvarar Inmo Can Pastilla inte för och frånsäger sig allt ansvar för skador som orsakas, vare sig direkt eller indirekt, av informationen som nås via hemsidan. Inmo Can Pastilla garanterar inte lämpligheten av innehållet som ingår på webbplatsen för privat användning av någon åtkomst till webbplatsen. följaktligen är både åtkomsten till webbplatsen och användningen av informationen och innehållet på webbplatsen det exklusiva ansvaret för den som utför den, och Inmo Can Pastilla kommer inte i något fall och inte heller i något fall att ansvarig för potentiella skador som härrör från användningen av informationen och innehållet som är tillgängligt på webbplatsen. Inmo Can Pastilla kommer inte heller i något fall att vara länkbar för produkter eller tjänster som tillhandahålls eller erbjuds av andra personer eller enheter, eller för innehåll, information, kommunikation, åsikter eller deklarationer av något slag som härrör från eller uttrycks av tredje part och som kan nås via webbplatsen.

c) Undantag och begränsningar av ansvar för länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan ge användaren tillgång till andra tredje parts webbsidor via länkar. Inmo Can Pastilla stöder inte innehållet på de länkade tredjepartswebbplatserna och garanterar inte heller lagligheten, riktigheten, sanningshalten och tillförlitligheten av informationen på dessa sidor. Förekomsten av en länk innebär inte förekomsten av någon form av koppling mellan Inmo Can Pastilla och ägaren av den länkade tredje parts webbplats. Inmo Can Pastilla kommer inte på något sätt att hållas ansvarig eller ansvarig för förluster eller skador som orsakas Användaren eller tredje part av innehållet på tredje parts webbplatser som det är länkat till.

Jurisdiktion och tillämplig lag.

Användarvillkoren regleras av spansk lag. Tjänsterna som erbjuds på webbplatsen regleras också av spansk lag.

Inmo Can Pastilla har ingen som helst kontroll över vem eller vilka som kan ha tillgång till dess webbplats och var de kan finnas. Trots att Inmo Can Pastilla är medveten om detta betyder det inte att de inte kommer att utsättas för främmande länder; i händelse av en tvist eller ett anspråk i samband med webbplatsen eller någon av tjänsterna som tillhandahålls på webbplatsen, samtycker parterna till den exklusiva jurisdiktionen för staden Palma de Mallorcas (Spanien) domstolar. Dataskyddspolicy